Yeni HD Duvar Kağıtları Gizlilik Sözleşmesi TR/EN

TR

Bu gizlilik politikası ile Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması (Gizlilik politikasında “Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması” olarak anılacaktır) üzerinden kullanıcıların Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması’da bulunan kişisel bilgilerinin kullanımı ve korunması düzenlenmektedir.
Kullanıcıların kişisel bilgileri, adı – soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, T.C kimlik numarası gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi olup, bu gizlilik politikasında “kişisel bilgiler” olarak anılacaktır.
Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması kullanıcılarının hiçbir bilgisini kaydetmez.
Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması kullanıcılarının kişisel bilgileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması, kişisel bilgilerin ve Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu işlem bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması bu amaçla, başka programlar kullanabilir. Ancak, Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin almasına karşın uygulamaya yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması’nın bu nedenle herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Bir kullanıcının, bir başka kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının kişisel bilgileri, Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel bilgiler Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması tarafından da güncellenebilecektir.
Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması, kişisel bilgileri ölçümleme çalışmaları, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği ve Grup Şirketleri ile iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla da kayıt altına alınabilir ve kullanabilir.
İdari kurumlar ve adli kurumlar tarafından gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda kişisel bilgiler, Gizlilik Politikasına uygun olarak adli ve idari kurumlar ile paylaşılabilir.
Kullanıcının kişisel bilgileri; gerçekleştirilen işlemlerde gerekli görülmesi halinde, sürecin hızlandırılması ve kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla işleme dahil olan diğer kullanıcı ile paylaşılabilir.
Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması, internet sayfasını kullanan kullanıcıların istatistiksel bilgilerini, teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Kullanıcılar isterse, bu dosyayı engellemeye yönelik tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması internet sitesini ziyaret eden her kullanıcı, Yeni HD Duvar Kağıtları Uygulaması gizlilik politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

EN

This privacy policy and the Yeni HD Duvar Kağıtları Application (referred to as “Yeni HD Duvar Kağıtları Application” in the Privacy Policy) regulate the use and protection of personal information in Yeni HD Duvar Kağıtları Application.
Personal information of users, such as name, surname, date of birth, telephone number, e-mail address, T.C identity number, is any kind of personal information for the purpose of defining the user directly or indirectly and shall be referred to as “personal information” in this privacy policy.
Yeni HD Duvar Kağıtları Application does not record any information of users.
The personal information of users of the Yeni HD Duvar Kağıtları Application will not be used or shared with any third parties except as outlined in this privacy policy.
The Yeni HD Duvar Kağıtları Application takes precautions to ensure the security and confidentiality of personal information and transaction information that Yeni HD Duvar Kağıtları Application users are performing. Yeni HD Duvar Kağıtları Application may use other programs for this purpose. However, in case Yeni HD Duvar Kağıtları Application takes the necessary information security measures, Yeni HD Duvar Kağıtları Application will not have any responsibility for this if the personal information is damaged as a result of attacks on the application or the third persons are in the hands of the others.
It is not possible for a user to access and change the information of another user. User’s personal information can only be accessed by the user except for the Yeni HD Duvar Kağıtları Application, and this information can only be updated by the user. Personal information at the request of the user may also be updated by the Yeni HD Duvar Kağıtları Application.
The Yeni HD Duvar Kağıtları Application can be used for personal information measurement activities, advertisement, promotion, marketing and other communication activities and can be shared with the Group Companies and business partners, as well as to increase the quality of services offered by Yeni HD Duvar Kağıtları Application and to improve the site activities. Can be used and used.
Personal information may be shared with judicial and administrative bodies in accordance with the Privacy Policy in accordance with the requests and notices from administrative and judicial institutions.
User’s personal information; The process may be shared with the other user involved in the process in order to speed up the process and provide communication between the users, if deemed necessary.
The Yeni HD Duvar Kağıtları Application can obtain the statistical information of users using the internet page using a technical communication file. Users can change browser settings to block this file if they so choose.
Any user who visits the Yeni HD Duvar Kağıtları Application website will be deemed to have accepted the Yeni HD Duvar Kağıtları Application privacy policy.

Bir Cevap Yazın